Нашите услуги най-високо качество на услуги в сферата на безопастност на труда
Нашите Проекти Работим и сме работили по проекти с най-големите фирми в България

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД - Най-голямата компания за нефтопреработване на Балканския полуостров.

АУРУБИС България

Цялостно обезпечаване на обекта с координация по безопасност и здраве.

Биовет Пещера

Биовет АД произвежда своята продукция на 4 производствени площадки:в гр. Пещера, Ботевград и Разград. Фирмата разполага и с производствени мощности в Македония.

Ер Ликид България

Ер Ликид България е водещ производител и доставчик на технически газове на българския пазар от 1999 г.

БМФ Порт Бургас

БМФ Порт Бургас ЕАД е частен пристанищен оператор на терминал "Бургас Изток 2" и терминал "Бургас Запад", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение.

Амилум България

Амилум България е българска компания със седалище в град Разград. Основната ѝ дейност е извличането на първични продукти за хранителната промишленост.

Arcelor Mittal Gent – SIFA 2

Arcelor Mittal Gent – SIFA 2

Сименс България

Цялостно обезпечавае на обекта с координация по безопасност и здраве.

"Дънди Прешъс Металс

Дънди Прешъс Металс" Инк. е международна минна компания със седалище в Канада, чиято дейност обхваща придобиване, проучване, разработване, добив и преработка на руди на благородни метали.