Фирма “Ер Ти Сейфти” ЕООД е динамично развиваща се фирма, част от голямото семейство на ,,ПМУ‘‘АД.

Нашата мисия е да създадем такива условия на труд при изпълнение на дейността на фирмите, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията на правните и други норми по отношение на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ), като поемаме своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Системата за управление на ЗБУТ.

Нашата фирма е част от голямо семейство на ,,ПМУ“АД от 2012г. като в началото се оформи в отдел по БЗР. За шест  години успяхме за бъдем част от многобройни проекти в България и чужбина. Имаме честта да работим с клиенти като „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, „Аурубис България” АД гр. Пирдоп, ,,БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД,    „ArcelorMittal” Белгия, „Ер Ликид” България, „Ер Ликид“ Франция, „Сименс“ България  и това са само част от нашите партньори.

През 2018-та година, поради големия интерес към нашите услуги в областта на ЗБУТ и многобройните референции, решихме да разгърнем потенциала си  в  отделна организация.

Галерия


Изтегли файлове


TRBA 113 0225_bgn.pdf

TRBA 113 0225_eng.pdf

Management policy.pdf