БМФ Порт Бургас

Обезпечаване на следните обекти с координация по безопасност и здраве:

  • „Производство и монтаж на 2х6000 м3 двойни резервоара за сярна киселина.“
  • „Производство и монтаж на тръбна обвръзка на резервоари за сярна киселина.“


БМФ Порт Бургас ЕАД е частен пристанищен оператор на терминал "Бургас Изток 2" и терминал "Бургас Запад", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение.