Arcelor Mittal Gent – SIFA 2

Обезпечаване на следните обекти с координация по безопасност и здраве:


Белгия - Arcelor Mittal Gent – SIFA 2