Център за професионално обучение

Център за професионално обучение към „ЕР  ТИ СЕЙФТИ“ ЕООД предлага обучения по следните професии:


1. 1.Професия „Електротехник“, код 522010
1.1. Специалност Електрически инсталации, Код 5220109, трета степен на професионална квалификация;

2. Професия „Електромонтьор“, Код 522020
2.1. Специалност Електрически машини и апарати, Код 5220201, втора степен на професионална квалификация
2.2. Специалност Електрически инсталации, Код 5220210, втора степен на професионална квалификация

3. Професия „Техник по подемно – транспортна техника“, Код 525050
3.1. Специалност Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства , Код 5250501, трета степен на професионална квалификация
3.2. Специалност Подемно – транспортна техника с електрозадвижване, Код 5250502, трета степен на професионална квалификация

4. Професия „Монтьор на подемно – транспортна техника“, Код 525060
4.1. Специалност Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства, Код 5250601, втора степен на професионална квалификация

5. Професия „Строител“, Код 582030
5.1. Специалност Кофражи, Код 5820302, втора степен на професионална квалификация
5.2. Специалност Армировка и бетон, Код 5820303, втора степен на професионална квалификация
5.3. Специалност Бояджийски работи, Код 5820309, втора степен на професионална квалификация

6. Професия „Строител – монтажник“, Код 582040
6.1. Специалност Стоманобетонни конструкции, Код 5820401, втора степен на професионална квалификация 
6.2. Специалност Метални конструкции, Код 5820402, втора степен на професионална квалификация
6.3. Специалност Дограма и стъклопоставяне, Код 5820404, втора степен на професионална квалификация 
6.4. Специалност Изолации в строителството, Код 5820405, втора степен на професионална квалификация 

Както и свързаните с тях обучения, квалификации и инструктажи:
1. Обучения за групи по електробезопасност в електрически и не електрически инсталации – 1, 2, 3, 4, 5 до/над 1000 Волта;
2. Годишен инструктаж свързан с използването на повдигателни съоръжения;
3. Обучение за работа на височина;
4. Обучение за безопасна работа в затворени и ограничени пространства;
5. Обучение за безопасна работа при монтаж, експлоатация и демонтаж на строителни скелета;
6. Обучения за прикачвачи;
7. Други – по заявка на работодател;