Управление на ЗБУТ


Екипът на „ЕР ТИ СЕЙФТИ“ ЕООД предлага пълен набор от услуги свързани с управление на ЗБУТ.

1. Изготвяне на Оценка на риска;
2. Изготвяне на Планове за безопасност и здраве;
3. Осигуряване на обучен персонал за контрол и мониторинг на терен (строителни обекти);
4. Провеждане на инструктажи;
5. Лични предпазни средства; - Можете да разгледате нашия онлайн магазин.