АУРУБИС България

Обезпечаване на следните обекти с координация по безопасност и здраве:
  • Капитален ремонт - 2016г;
  • Капитален ремонт - 2019г;
  • Подмяна на сушилна пещ и ремонт на прилежащо оборудване;
  • Демонтажни и монтажни работи за ПТНН (Пневмотранспорт ниско налягане);
  • Преработване на бункерна част - 5-то поле
  • Резервна анодна пещ;
  • Механо ремонт и модификация на ТП (топилна пещ);
  • Инсталация за очистване на изходящи газове;
  • Изграждане на междинен бункер за шихта с обем 700 тона.


 Медодобивният завод на Аурубис Групата в България се намира в региона на Средногорието. Той е построен през 1958 г. и се състои от четири основни производствени единици: металургично производство, рафинерия за катодна мед, производство сярна киселина и обогатителна фабрика. Основната дейност на компанията е преработването на медни концентрати, производството на медни аноди и медни катоди, както и вторични продукти като сярна киселина и фаялит.